Module python pour pouvoir faire du développement avec la libraire RPi.GPIO sur un environnement différent d'un Raspberry.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Manfraid 369a6e788d Ajout fichier před 3 roky
RPi Ajout fichier před 3 roky
.gitignore initial commit před 3 roky
LICENSE initial commit před 3 roky
README.md initial commit před 3 roky
setup.py Ajout Code před 3 roky

README.md

FakeGPIO

Module python pour pouvoir faire du développement avec la libraire RPi.GPIO sur un environnement différent d’un Raspberry.