Module python pour pouvoir faire du développement avec la libraire RPi.GPIO sur un environnement différent d'un Raspberry.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Manfraid 369a6e788d Ajout fichier 3 lat temu
RPi Ajout fichier 3 lat temu
.gitignore initial commit 3 lat temu
LICENSE initial commit 3 lat temu
README.md initial commit 3 lat temu
setup.py Ajout Code 3 lat temu

README.md

FakeGPIO

Module python pour pouvoir faire du développement avec la libraire RPi.GPIO sur un environnement différent d’un Raspberry.