Module python pour pouvoir faire du développement avec la libraire RPi.GPIO sur un environnement différent d'un Raspberry.
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Manfraid 369a6e788d Ajout fichier 4 роки тому
RPi Ajout fichier 4 роки тому
.gitignore initial commit 4 роки тому
LICENSE initial commit 4 роки тому
README.md initial commit 4 роки тому
setup.py Ajout Code 4 роки тому

README.md

FakeGPIO

Module python pour pouvoir faire du développement avec la libraire RPi.GPIO sur un environnement différent d’un Raspberry.